Dokumenty

Regulamin korzystania z Systemu przez Użytkownika końcowego_

Statut:

Statut Przedszkola Niepublicznego „Widzi Mi Sie”.

Procedury w przedszkolu „Widzi Mi Sie”.
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka.

 

 

POLITYKA I OCHRONA DZIECI OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM WIDZI MI SIE

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Inne:

Karta zgłoszenia dziecka 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka  2024/2025

Dodatkowe informacje o dziecku.

Plan działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka.
Regulamin spacerów i wycieczek.