Dokumenty

Statut:

Statut Przedszkola Niepublicznego „Widzi Mi Sie”.

Procedury bezpieczeństwa:
———————————————–

Procedury w związku z pandemią koronawirusa, obowiązujące do odwołania:

Wewnętrzne procedury obowiązujące w PN WMS w Siedlcach

Oświadczenie rodzica 2020-2021

———————————————–

Procedury w przedszkolu „Widzi Mi Sie”.
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka.

Inne:

Karta zgłoszenia dziecka.
Dodatkowe informacje o dziecku.

Plan działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka.
Regulamin spacerów i wycieczek.