Konkurs – „Jesienna matematyka- rodzinna gra planszowa”.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Jesienna matematyka – rodzinna gra planszowa”.

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest Niepubliczne Przedszkole „Widzi Mi Sie” w Siedlcach.

  1. Konkurs adresowany jest do rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Sie” w Siedlcach.

  2. Cele konkursu:

 • popularyzacja gier planszowych,
 • zainteresowanie dzieci matematyką oraz tematyka jesieni,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,
 • integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem.
 • 3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice z wykorzystaniem darów jesieni (naturalnych okazów).

  4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:

 • dostarczenie pracy do przedszkola w wyznaczonym terminie,
 • czytelne uzupełnienie metryczki pracy konkursowej (imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy), którą należy umocować na pracy.
  5. Termin rozpoczęcia konkursu to 21 października 2019 r. Termin oddawania prac upływa 8 listopada 2019 r.

  6. Kryteria oceny prac:

 • estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy
 • inwencja twórcza, oryginalność i pomysłowość
 • zgodność z tematem konkursu
 • Prace plastyczne powinny być wykonane odręcznie, plansza maksymalnie formatu A3, tekst literami drukowanymi.

  7. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola oraz zostaną ogłoszone w przedszkolu.

  Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma dyplom oraz drobny upominek.
  Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w przedszkolu.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

  Koordynatorzy konkursu: Karolina Czapska, Agnieszka Marciniak

Dodaj komentarz