„Magiczno-ekologiczna bombka” – konkurs.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Magiczno-ekologiczna bombka” – wykonanie bombki z surowców wtórnych .

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest Niepubliczne Przedszkole „Widzi Mi Sie” w Siedlcach.

1. Konkurs adresowany jest do rodziców/ opiekunów prawnych i dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Sie” w Siedlcach.
2. Cele konkursu:
Kształtowanie umiejętności tworzenia prac przestrzennych,
Rozwijanie poczucia estetyki wykonanej pracy,
Rozwijanie zainteresowań ekologicznych,
integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem.
3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice z wykorzystaniem surowców wtórnych. Praca powinna być wykonana w formie przestrzennej.
4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
dostarczenie pracy do przedszkola w wyznaczonym terminie,
czytelne uzupełnienie metryczki pracy konkursowej (imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy), którą należy umocować na pracy.
5. Termin rozpoczęcia konkursu to 22 listopada 2021 r. Termin oddawania prac upływa 10 grudnia 2021r.
6. Kryteria oceny prac:
estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,
inwencja twórcza, oryginalność i pomysłowość,
zgodność z tematem konkursu.
Prace plastyczne powinny być wykonane odręcznie.
7. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola oraz zostaną ogłoszone w przedszkolu.

Na zwycięzców czekają nagrody.
Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma dyplom oraz drobny upominek.
Wykonane bombki ozdobią świąteczną przedszkolną choinkę.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

Koordynator konkursu: Aleksandra Pniewska

Dodaj komentarz