Misja i wizja

Misją przedszkola Widzi Mi Sie jest

stworzenie miejsca, w którym każde dziecko jest ważne, szczęśliwe, spełnione

i bezpieczne, w którym pełna życzliwości i ciepła kadra inspiruje wychowanków do podjęcia trudu samodzielnego odkrywania i poznawania świata.


Nasze przedszkole widzimy jako

Przedszkole, będące miejscem, które:

  • Pozwala na wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze życzliwości i bezwarunkowej akceptacji;
  • Uczy dzieci nawiązywać relacje z innymi, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi;
  • Daje dziecku możliwość radosnego odkrywania i rozumienia otaczającego je świata;
  • Uczy dzieci samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie

z trudnościami;

  • Pozwala zdobyć nowe doświadczenia i odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości
  • Daje możliwość swobodnej, radosnej zabawy.

Rodzicom daje pewność, że:

  • Dziecko rozwija się aktywnie pod opieką życzliwych i kompetentnych osób;
  • Rodzice są pełnoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej;
  • Rodzice mogą wypowiadać się w sprawach przedszkola, a ich sugestie są brane pod uwagę w działaniach placówki.