Neuroflow

Co to jest Neuroflow i kiedy warto zbadać dziecko?

Neuroflow jest to nowa metoda pracy z dzieckiem, które jest dzieckiem słyszącym, ale nie rozumie do końca co się do niego mówi, nie potrafi wykonać bardziej złożonego polecenia, sprawia wrażenie nieobecnego lub wyłączonego. Najczęściej przyczyną takiego problemu jest towarzyszący dziecku szum panujący w grupie przedszkolnej lub na ulicy, grający w pokoju telewizor – to wszystko sprawia, że właściwe informacje nie docierają do dziecka. Czasami podstawą kłopotów z przetwarzaniem słuchowym mogą być przebyte częste infekcje uszu lub urazy.
Neuroflow jest to metoda aktywna, w czasie której dziecko musi skupić się na słuchanym tekście, zapamiętać jego treść, umieć wysłuchać polecenia, zagadki, rozróżnić dźwięki…
Warto udać się z dzieckiem na diagnozę, jeśli jego słuch jest w normie, ale nawet proste polecenia trzeba powtarzać kilkakrotnie. Czasem wcześniej zauważa to rodzic, czasem nauczyciel. Przeprowadzona diagnoza wskaże, czy dziecko jest w grupie ryzyka zaburzeń przewarzania słuchowego czy nie. Jeśli tak – odpowiednia terapia, pozwala zniwelować kłopoty dziecka.

Poprawnie przeprowadzona terapia Neuroflow usprawnia dodatkowo:

 • Różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych.
 • Utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie.
 • Podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób.
 • Wydłuża pamięć słuchową.
 • Rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka.
 • Wymienione wyżej umiejętności w znacznym stopniu mają wpływ na szybsze i wydajniejsze uczenie się w szkole.

  Poniżej znajdą Państwo ankietę, której wypełnienie pomoże oszacować ryzyko występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego.
  Ankieta

  Dodaj komentarz