Konkurs na szmacianą laleczkę.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego na najbardziej oryginalną szmacianą laleczkę:

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest Niepubliczne Przedszkole „Widzi Mi Sie” w Siedlcach.

1. Konkurs adresowany jest do rodziców/prawnych opiekunów i dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Sie” w Siedlcach.
2. Cele konkursu:
Kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.
Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.
Zebranie środków na ratowanie życia dzieci w najuboższych krajach świata.
3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę, na podstawie szablonu, który można otrzymać od wychowawcy grupy, z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
dostarczenie pracy do przedszkola w wyznaczonym terminie,
czytelne uzupełnienie metryczki pracy konkursowej (imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy), którą należy dołączyć do pracy.
5. Termin rozpoczęcia konkursu to 15 lutego 2022r. Termin oddawania prac konkursowych upływa 2 marca 2022r.
6. Kryteria oceny prac:
staranność wykonania, estetyka, wkład pracy,
pomysłowość i oryginalność,
zgodność wybranych ozdób i wykonania z kulturą wybranego kraju,
zgodność z tematem konkursu.
Prace powinny być wykonane własnoręcznie.
7. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola oraz zostaną ogłoszone w przedszkolu.
8. Zwycięska praca weźmie udział w kolejnym etapie konkursu projektowego „Wszystkie Kolory Świata”.

Na zwycięzcę czeka nagroda.
Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma dyplom oraz drobny upominek.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Koordynatorzy konkursu: Karolina Czapska i Anna Kisielińska