Oferta przedszkola

Zajęcia w ramach czesnego:

 • realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z rozporządzeniem MEN, w tym:

– zajęcia z zakresu aktywności umysłowej, poznawczej, przyrodniczo-ekologicznej, zdrowotnej, matematycznej;

– spacery, wycieczki w bliskie miejsca i środowiska przyrodnicze;

– gry, zabawy w terenie połączone z obserwacjami przyrodniczymi

 • język angielski
 • język hiszpański
 • religia
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne
 • zajęcia logopedyczne  indywidualna i z całą grupą
 • zajęcia sportowe
 • udział dzieci w pracowniach artystycznych:

– pracownia plastyczna
– pracownia teatralna
– pracownia muzyczna
– pracownia literacka

 • współpraca z pedagogiem i psychologiem
 • udział w spotkaniach z ludźmi wykonującymi różne zawody

Zajęcia dodatkowe fakultatywne (płatne)

 • akademia  małego odkrywcy-robotyka

Oferta zajęć dodatkowych może ulec zmianie lub rozszerzeniu.